บริษัท เอส.เอ็น. ขนส่ง จำกัด

บริการขนส่งสินค้า และ ขนส่งรถยนต์ทั่วประเทศ

143 Suntornkosa Road, Klongtoey, Bangkok 10110 Telephone : (+662) 2490084(~5) Telephone : (+662) 2490084(~5) E-mail : center@sntransport.com

 

 

 

บริการคุณภาพ Quality Service

 1. ระบบติดตั้งอุปกรณ์ บันทึกการเดินทาง (GPS)
  เพื่อตรวจสอบและควบคุม การขนส่งสินค้าได้ทุกเวลา
  เป็นหลักประกันให้สินค้าถึงจุดหมายปลายทาง อย่างตรงเวลาและปลอดภัย  

  GPS System Installation
  This device is to monitor, control and guarantee the accuracy,
  safety and punctuality of the transportation.

 2. ระบบการตรวจสอบความพร้อม ทางร่างกาย ของพขร. และอุปกรณ์ขนส่ง
  ก่อนปฏิบัติการขนส่งทุกครั้ง

  Driver's health examination and transpiration equipment inspection

 3. ระบบสื่อข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ให้พขร. ระมัดระวัง
  ทำการขนส่งได้อย่างปลอดภัยโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญ (TENKO)

  News and Information Update System by TENKO
  This system is to ensure the safety of the transportation as well as the drivers

 4. ระบบแก้ไขปัญหาการขนส่ง โดยจัดเตรียมทีมงานตลอดเวลา
  ตลอดจนเตรียมอุปกรณ์ขนส่งทดแทนได้ทุกโอกาส

  Problem Control System The well-prepared transport equipment and
  manpower await for any unexpected incidents.

ทั้งหมดนี้เพื่อให้สินค้าของท่านถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยและตรงต่อเวลามากที่สุด


All the facts mentioned above are to ensure and guarantee the most accuracy, safety and punctuality of every service provided.


 

รางวัลคุณภาพ Awards and Achievement