ภาษา :

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย

SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

 


 

 

 


 

กล่องข้อความ: GPS

โปรแกรม ที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพในการทำงานในด้านต่าง เช่น
   1  รายงานผลการเคลื่อนไหวของรถ
   2  รายงานผลการสรุปการใช้เชื้อเพลิง
   3  รายงานผลการใช้ความเร็ว
   4  รายงานผลการใช้รถอย่างคุ้มค่า
   5  ตรวจสอบเส้นทางในการเดินรถ
   6  ตรวจสอบการใช้เวลาการขนส่ง

 

 


 

กล่องข้อความ: Emergency route

 

 กล่องข้อความ: Working Process 

กล่องข้อความ: Working Process