บริการแรงงานบรรจุสินค้าเข้าตู้สินค้า

WORKER SUPPLY

 

บริการแรงงานบรรจุตู้สินค้า ที่หน่วยงานลูกค้า ที่บ้านบึง ชลบุรี และนครราชสีมา
Loading & Handling Services in Ban Bueng, Chonburi and Nakorn Ratchasima

Loading & Handling services for dry container ( แรงงานบรรจุสินค้า )