บริการพิธีการทางศุลกากร ด้านส่งออก และนำเข้า

IMPORT & EXPORT COSTOMS CLEARANCE
SERVICE

บริการด้านการศุลกากร (ระบบเปเปอร์เลส)
Customs formalities (Paperless)

หจก. เอส เอ็น คัสตอมส์โบรคเกอร์แอนด์เซอร์วิส เป็นตัวแทนผ่านพิธีการศุลกากร
ทั้งนำเข้าและส่งออกสินค้า โดยระบบ
S N Customs Broker and Service L.P. is agent through customs,
Both Import and Export by Paperless System.

 

Scope Service Of Shipping

1. เคลียร์พิธีการศุลกากรสินค้านำเข้า - ส่งออก

    Customs Clearance (Import & Export)

2. บริการส่งสินค้าทางอากาศ และทางเรือ

    Air freight & Sea Freight

3. บริการจัดทำเอกสารนำเข้า - ส่งออก

    Documents

4. บริการทำประกันภัย

    Insurance Service

5. บริการขนส่งสินค้า

    Transportation

 

link ศุลกากร

 

คู่มือการติดต่อราชการ
ประกาศประกวดราคา
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศขายทอดตลาด
อบรม-สัมนา
การตรวจสอบภายใน
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
แจ้งข่าวสมาชิก