ลูกค้าของเรา

OUR CLIENT


 

1. Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.

2. NYK Line (Thailand) Co., Ltd.

3. NYK Distribution Service(Thailand)Co.,ltd.

4. Siam Chemical Logistics Co., Ltd.

5. Dole Thailand Ltd.

6. Dole fresh produce (Thailand) Co.,Ltd.

7. Fujitrans (Thailand) Co.,Ltd

8. AFS Freight services Co.,Ltd.

9. Sakolchai Transpack Co.,Ltd.

10. Leo Specialty Logistics Co.,Ltd.

11. KMTC (Thailand) Co., Ltd.