นโยบายบริษัท

POLICY

 
     บริษัท เอส.เอ็น. ขนส่ง จำกัด มุ่งมั่นประกอบธุรกิจขนส่ง สู่มาตรฐานสากล
ในลักษณะสรรค์สร้างความพึงพอใจและความปลอดภัย ของลูกค้า พนักงานและประชาชน
ด้วยการเรียนรู้ ร่วมมือกันอย่างจริงจังของทีมงาน พร้อมก้าวรับเทคโนโลยียุคใหม่

     Realizing the serious collaboration among its employees and the people of all kinds with the self-devotion to its own transport business with international standards thoroughly the modern technology and innovation, S.N. Transport Co.,Ltd. has committed to run the business upon the customers' securities and satisfactions.