วิสัยทัศน์ / เป้าหมาย

VISION MISSION

 


S.N. คำสงวน: SSSเป็นที่ไว้ววางใจให้บริการขนส่ง กับลูกค้าทั่วประเทศ

S.N. Transport Co.,Ltd. is to be the most admired and trustworthy nationwide transport service provider across the customers.

Service    =    บริการด้วยใจ
Safety    =    มุ่งเน้นความปลอดภัย
Standard    =     ภายใต้มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง


Service    =     Service by heart
Safety    =     High safety and security
Standard    =     Control under a qualified transport service standard